Ninum levererar tjänster inom IT och mjukvaruutveckling, i första hand arbetar vi i Öresundsregionen. Vårt huvudfokus är på produkt-, tjänste- och verksamhetsutveckling. Teamet består av såväl seniora som lite yngre utvecklare, arkitekter och projektledare.

En välbalanserad kombination av förnuft, tanke och intuition är vad vi vill att Ninum ska stå för. Rent konkret handlar det till exempel om att alltid kombinera rätt konsult med rätt uppdrag och om att enkelhet och transparens är viktigt i vårt sätt att arbeta.