Om oss

Ninum levererar tjänster inom IT och mjukvaruutveckling, i första hand arbetar vi i Öresundsregionen. Vårt huvudfokus är på produkt-, tjänste- och verksamhetsutveckling. Teamet består av såväl seniora som lite yngre utvecklare, arkitekter och projektledare.

Bolaget grundades 2016 av seniora konsulter och entreprenörer inom IT. Specialiteter inkluderar projektledning, produktledning, utveckling, metodik och arkitektur. Branscherfarenhet omfattar t ex telekom, bank och finans, medicinteknik, e-handel och automation.

Tack vare ett stort nätverk har vi också goda möjligheter att finna specialistkompetens inom många olika områden, även ganska ovanliga kombinationer av kompetenser och erfarenheter finns ofta i vårt nätverk.

Namnet Ninum kommer från en av Odins korpar, Munin, vars namn vi skrivit baklänges. De båda korpar representerar förnuft och tanke (Hugin) respektive intuition (Munin).

En välbalanserad kombination av förnuft, tanke och intuition är också vad vi vill att Ninum ska stå för. Rent konkret handlar det till exempel om att alltid kombinera rätt konsult med rätt uppdrag och om att enkelhet och transparens är viktigt i vårt sätt att arbeta.